top of page
VOLLEDIGE OPENBAARMAKING VAN RISICO'S

 

RISICOVOLLE INVESTERINGEN

 

HANDEL IN AANDELEN, FUTURES, VREEMDE VALUTA (FOREX) OF OPTIES OP MARGE KUNNEN EEN HOOG RISICO DRAGEN EN ZIJN MOGELIJK NIET GESCHIKT VOOR ALLE INVESTEERDERS. DE HOGE MATE VAN HEFBOOM KAN ZOALS VOOR U TEGEN U WERKEN. ALVORENS TE BESLISSEN OM EEN VAN DEZE MARKTEN TE VERHANDELEN, DIENT U ZORGVULDIG TE OVERWEGEN UW BELEGGINGSDOELSTELLINGEN, ERVARINGSNIVEAU EN RISICOAPPETITE. RISICOKAPITAAL IS GELD DAT VERLOREN KAN WORDEN ZONDER DAT JE FINANCIËLE ZEKERHEID OF LEVENSSTIJL IN GEVAAR WORDT. ALLEEN RISICOKAPITAAL MAG WORDEN GEBRUIKT VOOR HANDEL EN ALLEEN DEGENEN MET VOLDOENDE RISICOKAPITAAL MOETEN HANDEL OVERWEGEN. DE MOGELIJKHEID BESTAAT DAT U VERLIEZEN HEEFT DIE UW INITIËLE INVESTERING OVERSCHRIJDEN. ALS GEVOLG VAN DE HANDELSCOMMISSIE EN DE VARIABILITEIT VAN DE VERGOEDINGEN ZIJN ER GEEN FACTOR BIJGEBRACHT IN HANDELSVOORBEELDEN. U MOET ZICH BEWUST ZIJN VAN ALLE RISICO'S DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE HANDEL OP DEZE MARKTEN, EN INDIEN U TWIJFEL HEEFT, ADVIES VRAGEN AAN EEN ONAFHANKELIJKE FINANCIEEL ADVISEUR.

 

INTERNETHANDELRISICO'S

 

ER ZIJN RISICO'S VERBONDEN AAN HET GEBRUIK VAN EEN OP INTERNET GEBASEERD HANDELSSYSTEEM VOOR DEALUITVOERING, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET UITVALLEN VAN HARDWARE, SOFTWARE EN INTERNETVERBINDING. AANGEZIEN MILJARD TECHNOLOGIELABORATORIA EN ALLE PARTNERS GEEN CONTROLE HEBBEN OP HET SIGNAALVERMOGEN, DE ONTVANGST OF ROUTING VIA INTERNET, DE CONFIGURATIE VAN UW APPARATUUR OF DE BETROUWBAARHEID VAN DE VERBINDING, KUNNEN WIJ NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR COMMUNICATIESTORING, VERSTORING OF VERTRAGING BIJ HANDEL VIA INTERNET. ONZE PARTNERS MAKEN BACK-UPSYSTEMEN EN NOODPLANNEN AAN OM DE MOGELIJKHEID VAN SYSTEEMSTORING TE MINIMALISEREN, EN HANDELEN VIA TELEFOON NAAR HET CLEARINGBEDRIJF IS EEN AANVULLENDE OPTIE ALS DERGELIJKE GEVALLEN.

 

NAUWKEURIGHEID VAN INFORMATIE

 

DE INHOUD OP DEZE WEBSITE KAN OP ELK MOMENT ZONDER KENNISGEVING WORDEN VERANDERD, EN WORDT UITSLUITEND VERSTREKT OM HANDELAARS TE HELPEN ONAFHANKELIJKE INVESTERINGSBESLISSINGEN TE NEMEN. MILJARD TECHNOLOGY LABORATORIES HEEFT REDELIJKE MAATREGELEN GENOMEN OM DE NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE OP DE WEBSITE TE VERZEKEREN, GARANDEERT DE NAUWKEURIGHEID ECHTER NIET EN AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIES OF SCHADE DIE DIRECT OF INDIRECT VOORTVLOEIT UIT DE INHOUD OF UW ONMOGELIJKHEID OM TOEGANG TE KRIJGEN DE WEBSITE, VOOR ELKE VERTRAGING OF MISLUKKING VAN DE OVERDRACHT OF ONTVANGST VAN ENIGE INSTRUCTIE OF MELDING DIE VIA DEZE WEBSITE OF PER E-MAIL WORDT VERZONDEN.

 

VERDELING

 

DEZE SITE IS NIET BEDOELD VOOR VERSPREIDING OF GEBRUIK DOOR EEN PERSOON IN EEN LAND WAAR DERGELIJKE VERSPREIDING OF GEBRUIK IN STRIJD ZOU ZIJN MET DE PLAATSELIJKE WET- OF REGELGEVING. GEEN VAN DE DIENSTEN OF INVESTERINGEN WAAROP DEZE WEBSITE WORDT VERMELD, ZIJN BESCHIKBAAR VOOR PERSONEN DIE WONEN IN EEN LAND WAAR DE LEVERING VAN DERGELIJKE DIENSTEN OF INVESTERINGEN IN STRIJD ZOU ZIJN MET DE LOKALE WET- OF REGELGEVING OF MET DE WETTEN VAN DE VERENIGDE STATEN. HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BEZOEKERS VAN DEZE WEBSITE OM DE VOORWAARDEN VAN EN DE LOKALE WET- OF VERORDENING WAAROP ZIJ ONDERWORPEN ZIJN, TE CONTROLEREN EN TE VOLDOEN.

 

MARKTRISICO'S EN ONLINE HANDELEN

 

HET HANDELSPROGRAMMA(S) BIEDT GEAVANCEERDE ORDERINVOER EN VOLGING VAN ORDERS. ALLE STOP-LOSS-, LIMIET- EN INVOERORDERS WORDEN OVER HET ALGEMEEN BETROUWD BESCHOUWD TEGEN SLIPPAGE, MAAR SLIPPAGE KAN NOG STEEDS OPTREDEN OP BASIS VAN MARKTOMSTANDIGHEDEN EN LIQUIDITEIT. ON-LINE HANDELEN, HOE HANDIG OF EFFICIËNT HOE HANDIG DAN OOK IS, VERMINDERT NIET NOODZAKELIJKERWIJS DE RISICO'S DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE HANDEL IN AANDELEN, FUTURES, FOREX OF OPTIES. ALLE OFFERTES EN TRANSACTIES ZIJN ONDERWORPEN AAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS EN DE KLANTENOVEREENKOMST.

 

GETUIGENIS DISCLAIMER

 

UNIEKE ERVARINGEN EN PRESTATIES IN HET VERLEDEN ZIJN NIET NODIG INDICATIEF VOOR TOEKOMSTIGE RESULTATEN. HET VERHANDELEN VAN AANDELEN, FUTURES, FOREX OF OPTIES HOUDT AANZIENLIJKE RISICO'S IN EN ER IS ALTIJD KANS OP VERLIES. UW HANDELSRESULTATEN KUNNEN VARIËREN. AANGEZIEN DE RISICOFACTOR HOOG IS HANDEL BIJ EEN HEFBOOMMARKT, MOGEN ALLEEN ECHTE "RISICO"-FONDSEN WORDEN GEBRUIKT BIJ DERGELIJKE HANDEL. ALS U NIET HET EXTRA KAPITAAL HEBT DAT U KUNT VERLIEZEN, MAG U NIET HANDELEN. GEEN VOLLEDIG "VEILIG" HANDELSSYSTEEM IS OOIT ONTWORPEN, EN NIEMAND KAN WINST OF VRIJHEID VAN VERLIES GARANDEREN. MILJARD TECHNOLOGY LABORATORIES BETALEN NIET VOOR GETUIGENISSEN, DE MEESTE VAN ONZE GETUIGENISSEN ZIJN ONGEVRAAGD EN NIET NOODZAKELIJKERWIJS REPRESENTATIEF VOOR ALLE KLANTEN.

 

MILJARD TECHNOLOGIELABORATORIA MARKTMENINGEN

 

ALLE MENINGEN, NIEUWS, ONDERZOEK, ANALYSES, PRIJZEN OF ANDERE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WORDEN VERSTREKT ALS ALGEMEEN MARKTCOMMENTAAR EN VORMEN GEEN BELEGGINGSADVIES. BILLION TECHNOLOGY LABORATORIES IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING, DAT DIRECT OF INDIRECT VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN OF HET VERTROUWEN OP DERGELIJKE INFORMATIE. MILJARD TECHNOLOGY LABORATORIES HEEFT REDELIJKE MAATREGELEN GENOMEN OM DE NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE OP DE WEBSITE TE VERZEKEREN. DE INHOUD OP DEZE WEBSITE KAN OP ELK MOMENT ZONDER KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD.

 

WEERGAVE, MENING EN LINKS VAN BUITEN

 

DE MENING EN MENINGEN DIE WORDEN VERTEGENWOORDIGD IN ENIGE LINK NAAR EEN EXTERNE WEBSITE LINK EN/OF BRONNEN WORDEN NIET GECONTROLEERD DOOR MILJARD TECHNOLOGY LABORATORIA OF DOOR ONZE GEASSOCIEERDE BEDRIJVEN. BOVENDIEN ZIJN MILJARD TECHNOLOGIELABORATORIA NOCH ONZE GELIEERDE BEDRIJVEN VERANTWOORDELIJK VOOR HUN BESCHIKBAARHEID, INHOUD OF LEVERING VAN DIENSTEN.

DISCLAIMER: DE GEGEVENS DIE HIERIN ZIJN VERVAT WORDEN BETROUWBAAR, MAAR KUNNEN NIET WORDEN GEGARANDEERD MET BETREKKING TOT BETROUWBAARHEID, NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID; EN ZIJN ALS ZODANIG ONDERHEVIG AAN VERANDERING ZONDER KENNISGEVING. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR IETS DAT HET GEVOLG KAN ZIJN VAN HET VERTROUWEN OP DEZE GEGEVENS OF DE MENINGEN DIE HIERIN WORDEN UITGEBRACHT.

 

BEKENDMAKING VAN RISICO

 

 

HET RISICO VAN VERLIES BIJ HET VERHANDELEN VAN AANDELEN, FUTURES, FOREX EN OPTIES KAN AANZIENLIJK ZIJN; DAAROM MOGEN ALLEEN ECHTE RISICOFONDS WORDEN GEBRUIKT. AANDELEN, FUTURES, FOREX EN OPTIES ZIJN MOGELIJK NIET GESCHIKTE BELEGGINGEN VOOR ALLE PARTICULIEREN, EN PARTICULIEREN MOETEN HUN FINANCIËLE CONDITIE ZORGVULDIG OVERWEGEN BIJ HET BESLISSEN OF ZIJ ZULLEN HANDELEN. OPTIETRADERS MOETEN ZICH BEWUST ZIJN DAT HET UITOEFENEN VAN EEN LANGE OPTIE ZOU RESULTEREN IN EEN FUTURES- OF FOREXPOSITIE.

 

HYPOTHETISCHE PRESTATIERESULTATEN HEBBEN VEEL INHERENTE BEPERKINGEN, WAARVAN ENKELE HIERONDER WORDEN BESCHREVEN.

ER WORDT GEEN VERKLARING GEMAAKT DAT ENIGE ACCOUNT WINST OF VERLIES ZAL OF WAARSCHIJNLIJK ZAL BEREIKEN ALS DIE WORDEN GETOOND. IN FEITE ZIJN ER REEKS SCHERPE VERSCHILLEN TUSSEN DE HYPOTHETISCHE PRESTATIERESULTATEN EN DE WERKELIJKE RESULTATEN DIE DAARNA WORDEN BEHAALD DOOR EEN BEPAALD HANDELSPROGRAMMA.

 

EEN VAN DE BEPERKINGEN VAN HYPOTHETISCHE PRESTATIERESULTATEN IS DAT ZE IN HET ALGEMEEN ZIJN VOORBEREID MET HET VOORDEEL VAN ACHTERWAARTS. BOVENDIEN HEEFT HYPOTHETISCHE HANDEL GEEN FINANCIEEL RISICO, EN GEEN HYPOTHETISCHE HANDELSVERSLAG KAN VOLLEDIG VERKLARING VERKLAREN VOOR DE IMPACT VAN FINANCIEEL RISICO BIJ DAADWERKELIJKE HANDEL. BIJVOORBEELD: HET VERMOGEN OM VERLIEZEN TE BRANDEN OF OM EEN BEPAALD HANDELSPROGRAMMA TE HOUDEN, ONDANKS HANDELSVERLIEZEN, ZIJN MATERIËLE PUNTEN DIE EVENEENS DE WERKELIJKE HANDELSRESULTATEN KUNNEN BEÏNVLOEDEN. ER ZIJN TALRIJKE ANDERE FACTOREN DIE VERBAND HOUDEN MET DE MARKTEN, IN HET ALGEMEEN, OF MET DE IMPLEMENTATIE VAN ENIG SPECIFIEK HANDELSPROGRAMMA WAARVAN NIET VOLLEDIG VERANTWOORD KAN WORDEN VERANTWOORDT BIJ DE VOORBEREIDING VAN HYPOTHETISCHE PRESTATIERESULTATEN EN DIE ALLEMAAL DE WERKELIJKE HANDELSRESULTATEN NEGATIEF KUNNEN BEÏNVLOEDEN.

 

 

bottom of page