top of page

Privacy

 

⦁    Algemeen.Indien redelijkerwijs mogelijk, zal het bedrijf proberen de privacy van de gebruiker te respecteren en te behouden. Het bedrijf zal geen persoonlijke informatie over de gebruiker of het account van de gebruiker, inclusief de inhoud of het gebruik van de software door de gebruiker, controleren, bewerken of openbaar maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker, tenzij het bedrijf te goeder trouw van mening is dat een dergelijke actie noodzakelijk is om: (i) voldoen aan juridische procedures of andere wettelijke vereisten van een overheids- of regelgevende instantie, (ii) de rechten, belangen of eigendommen van het Bedrijf beschermen en verdedigen, (iii) deze Overeenkomst afdwingen, (iv) de belangen van gebruikers van de Software beschermen anders dan de Gebruiker of enige andere persoon, entiteit, partnerschap, organisatie, vereniging of anderszins, of (v) onderhoud en reparatie uitvoeren van de diensten of apparatuur van het Bedrijf, inclusief de Software zoals wettelijk is toegestaan.Gebruikerverwacht geen privacy met betrekking tot internet in het algemeen. Het IP-adres van de gebruiker wordt verzonden en geregistreerd bij elke gebruikerssessie.

 

⦁    cookies.De Software kan cookies gebruiken. Een cookie is een klein gegevensbestand dateen website slaat opop de computer van de gebruiker wanneer toegang tot de software via internet wordt verkregen. Een cookie stelt het bedrijf in staat om de activiteit op zijn website te volgen enherinnerengebruiker voorkeuren.Bedrijfgebruikt informatie in cookies om de gebruikerservaring te verbeteren, het gebruik te volgen en serviceopties en inhoud aan te passen aan gebruikspatronen.Bedrijfgebruikt geen cookies om informatie van de computer van de gebruiker op te halen die geen verband houdt met de software.

 

⦁    Informatie over facturering/creditcard of betaalkaart.Het Bedrijf zal de door de Gebruiker verstrekte facturerings-/creditcard- of betaalkaartgegevens niet delen met derden buiten de leverancier van de creditcardverwerker van het Bedrijf die wordt gebruikt om transacties te verwerken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke of elektronische toestemming van de Gebruiker is verkregen.

 

⦁    Gebruik van geaggregeerde informatie. Bedrijfkan naar eigen goeddunken geaggregeerde informatie (bijv. aantal websitebezoeken, demografische uitsplitsing, enz.) delen met derden door aspecten van persoonlijke informatie te combineren in een anonieme pool.

 

⦁    Beveiliging van persoonlijke informatie.Informatiebeveiliging is van het grootste belang voor het bedrijf, maar geen enkele overdracht van gegevens via internet is gegarandeerd volledig veilig. Het bedrijf garandeert of waarborgt de veiligheid van persoonlijke informatie die van of naar het bedrijf wordt verzonden niet. Een dergelijke verzending gebeurt uitsluitend op risico van de gebruiker.

 

⦁    Links.De Software-website van het bedrijf kan links naar andere internetwebsites bevatten. Als websites geen eigendom zijn van het Bedrijf, zouden deze websites niet onder de controle van het Bedrijf staan en zou het Bedrijf de privacy- en/of gebruikersovereenkomsten van sommige gelinkte websites niet controleren.Bedrijfgeeft geen garanties (expliciet of impliciet) noch is het bedrijf aansprakelijk voor informatie die wordt overgedragen en verleend aan of van gelinkte websites.

 

⦁    Audits. Bedrijfkan toegang krijgen tot de handelsactiviteiten van klanten voor auditdoeleinden. Dergelijke gegevens kunnen worden bekendgemaakt aan een onafhankelijke auditbron. Redelijke en voor de branche geschikte geheimhoudingsovereenkomst(en) zullen betrekking hebben op externe auditbronnen.Softwarekan gegevens over de uitvoering van transacties via internet naar een beveiligde database verzenden met het oog op het volgen van audits.

Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de beveiliging,vertrouwelijkheiden integriteit van alle berichten en de inhoud die Gebruikerontvangt,verzendt via of opslaat via de Software of op een computer of aanverwante apparatuur die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Software. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor elke geautoriseerde of ongeautoriseerde toegang tot de brokerage-account van de gebruiker door een persoon, entiteit, partnerschap, organisatie, vereniging of anderszins.

⦁    Gebruikersgegevens delen. De gebruiker machtigt het bedrijf om de informatie van de gebruiker te gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid van het bedrijf dat kan worden ingezienbij:www.billionoperatingsystem.com/privacy.

bottom of page